Jan Borowski

Jan Borowski działacz społeczny i samorządowy, który pełni różnorodne funkcje i zaangażowania w społeczności Świnoujścia i Województwa Zachodniopomorskiego. Jest absolwentem politologii ze specjalizacją samorządową na Uniwersytecie Szczecińskim oraz ukończył studia z mediacji, negocjacji i doradztwa społecznego na tej samej uczelni. Ponadto, ma wykształcenie w zakresie zarządzania projektami na Wyższej Szkole Bankowej oraz jest słuchaczem podyplomowych studiów Master of Business Administration na Uniwersytecie Szczecińskim. 

W swojej karierze zawodowej pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego jako główny specjalista ds. partnerstwa publiczno-prywatnego oraz funduszy europejskich. Jego praca jest związana z zarządzaniem projektami i współpracą między sektorem publicznym a prywatnym.

Jan Borowski jest również zaangażowany w samorząd terytorialny od 2014 roku, pełnił funkcję radnego VII i VIII kadencji Rady Miasta Świnoujście. Był inicjatorem powołania Komisji Gospodarki Morskiej oraz zasiada w innych komisjach rady miasta, takich jak Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisja Gospodarki i Budżetu oraz Komisja Rewizyjna. Reprezentuje Miasto Świnoujście w Celowym Związku Gmin R-XXI ds. gospodarowania odpadami.
Jest także aktywny poza sferą zawodową. Jan Borowski jest zwolennikiem miasta ekologicznego, przyjaznego rowerzystom i promującego ograniczenie ruchu samochodowego. Interesuje się zwierzętami i terenami zielonymi oraz stawia na równomierny rozwój gospodarki morskiej i turystyki. W swojej pracy samorządowca kieruje się wartościami takimi jak tolerancja, zaangażowanie, solidarność, miłość i szacunek, szczególnie wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jan Borowski jest również inicjatorem świnoujskiego budżetu obywatelskiego i wspierał powstanie Świnoujskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Aktywnie uczestniczy w różnych gremiach społecznych, takich jak Gminna Rada Pożytku Publicznego oraz Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Walczy o wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i psychiatryczne dla młodych osób.

Ponadto, od 2022 roku wspólnie z wolontariuszami organizuje świnoujskie spotkania przy zupie, co wskazuje na jego zaangażowanie społeczne i chęć tworzenia wspólnoty ". W życiu prywatnym Jan Borowski jest Zasłużonym Honorowy Dawcą Krawi, lubi długie piesze wycieczki, żeglowanie oraz taniec Bachatę.
Materiał sfinansowany z Komitet Wyborczy Wyborców Jana Borowskiego Zmiana Pokoleniowa